Nyhedsbrev

Det Danske Proust-selskab

Der er 13 varer.

Marcel Proust

Det Danske Proust-selskab

blev stiftet i 2002 og har i dag ca. 160 medlemmer. Selskabet har til formål at fremme og dyrke interessen for Marcel Proust, hans forfatterskab og hans tid, herunder at støtte udgivelse af værker af og om Marcel Proust.

Ca. otte gange om året holdes der Proust-salon et sted i København. Det foregår en søndag eftermiddag kl.15-17 med oplæsning af værket og efterfølgende foredrag. Der ses også Proust-relaterede film. Medlemmerne har også været på rejse til både Paris og Venedig. Desuden får medlemmerne ca. en gang om året tidsskriftet Proust-bulletin.

Læs mere på Proust-selskabets hjemmeside ...