Nyhedsbrev

FINANSIERING

PH.D.-AFHANDLINGER OG MAGISTERKONFERENSER

Prisen afhænger af den enkelte afhandlings kompleksitet og længde, typisk mellem 15.000 og 19.000 kroner. En afhandling på 500.000 enheder vil typisk koste 15000 kroner mens en afhandling på 900.000 enheder vil koste 19.000 kroner.Fordyrende elementer kan være: Brug af farvebilleder, mange tabeller, specielle ønsker til typografi, fx brug af kyrilliske bogstaver og specielle ønsker til format.

FINANSIERING AF PH.D-AFHANDLINGER OG MAGISTERKONFERENSER.


Udgivelsen koster typisk kr. 19.000,- + moms = kr. 23.750. Til finansiering overfører forfatteren derfor et samlet depositum på kr. 19.000. Indtægter ved salg op til depositumsbeløbet tilfalder forfatteren. Derefter deles salgsindtægterne 50/50 mellem forlag og forfatter. Af forlagets andel går 80% til Fonden til støtte for akademiske udgivelser (under stiftelse) og 20% til forlaget. Forfatterens andel anvendes til at tilbagebetale depositum til forfatteren, salgsindtægter udover depositum bliver angivet som B-indkomst og udbetalt; det sker ét år efter udgivelsen.

  1. Overstiger forfatterens salgsindtægter det indbetalte depositum, får forfatteren hele depositum tilbagebetalt.
  2. Er salgsindtægterne derimod mindre end depositum, sender forlaget en regning til forfatteren på differencen + moms, som modregnes i depositum, og forfatteren får derefter udbetalt resten. Eksempel: Hvis forfatterens andel af salget har indbragt 10.000, får forfatteren en regning på kr. 9.000 + moms = kr. 11.250. Forfatteren får herefter tilbagebetalt kr. 19.000 minus kr. 11.250 = kr. 7.750.
  3. Erfaringsmæssigt dækkes op til 50 % ind gennem salg af afhandlinger.
  4. Der skal naturligvis ikke betales skat af tilbagebetalt depositum.


DOKTOR-AFHANDLINGER OG ANDRE VIDENSKABELIGE MONOGRAFIER

Der er tale om meget forskelligartede udgivelser med hensyn til redaktion, produktion og udgivelsens design. Det vil derfor ikke være muligt på forhånd at sige noget relevant om fremstillingsprisen.

STØTTE TIL DIN UDGIVELSE

Skal du have en ph.d.-afhandling eller en magisterkonferens udgivet, bør du undersøge mulighederne for om dit institut kan give et tilskud til den. På samme måde kan der måske hentes tilskud hos legater og mindre fonde, mens de større fonde normalt ikke giver støtte til udgivelsen. Doktorafhandlinger og andre videnskabelige monografier har bedre chancer, men det afhænger meget af emnet, målgruppen og formidlingsevnen.

Til brug for dine ansøgninger forsyner afhandling.dk dig med et udgivelsesbudget og andre relevante dokumenter.