Nyhedsbrev

 Kues, Nikolaus von

Nikolaus von Kues. Født 1401 i Kues ved Moselfloden, død 1464 i Todi, Italien. Uddannet jurist. Spillede en central rolle i Basel- og Firenzekoncilet. Efter at have afvist tilbud om lærestole blev han præst, derefter kardinal og biskop og endelig generalvikar for pave Pius II, for hvem han i sine seks sidste leveår virkede som tæt rådgiver. Skrev en lang række værker inden for forskellige videnskabelige discipliner.