Nyhedsbrev

 Proust, Marcel

Marcel Proust (udtales Marsel Prust), 1871-1922. Hans hovedværk À la recherche du temps perdu udkom første gang på dansk 1932-38, hvoraf første bind Swanns verden med nærværende bog nu foreligger i ny oversættelse ved Else Henneberg Pedersen. Proust modtog i 1919 den prestigefyldte Goncourt-pris for værket.

Hans ufuldendte værk Jean Santeuil, der i dag betragtes som forstudier til hovedværket, udkom på dansk 1953. Proust har herudover skrevet blandt andet noveller og essays, hvoraf en del udkom i Les Plaisirs et les jours, der i 2001 forelå i ny dansk oversættelse ved Henning Goldbæk under titlen Glæder og dage.

Læs om Det danske Proust-selskab på www.proust.dk


Varer sidevis